Тематски дан у трећем разреду

„Животне заједнице – Ливаде и пашњаци“ је тема којој је био посвећен дан. Ученици су сазнали нове информације и занимљивости, бојили цртеж, рачунали, а касније су имитирали кретање неких животиња. Циљ је био стицање и продубљивање знања. Томе је допринела и басна „Цврчак и мрав“. Наставни дан је завршен тако што су ученици цртали шта…