МИСИЈА

Ми смо мала сеоска школа која је носилац културно-забавног живота у селу, образујемо и васпитавамо ученике на здравим темељима традиције нашег краја. У исто време носилац  смо промена и уводимо наше ученике у савремене токове живота и рада.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо савремена школа прилагођена индивидуалним потребама и интересовањима ученика; школа која подстиче развијање функционалног знања применом интегративне и интерактивне наставе; школа која негује мултикултуралност и толеранцију и  успешно одговара захтевима савременог друштва,

МОТО ШКОЛЕ:

БИТИ УСПЕШАН ДАНАС И БИТИ СПРЕМАН ЗА СУТРА!