Маријана Видаков – Председник Савета родитеља

Сања Квргић – Заменик председника Савета родитеља

Бранкица Цуцић

Дешић Дејана

Бајатовић Биљана

Плавшић Драгана

Саша Ковачевић

Радован Бајатовић

Маја Велемиров

Љубинко Мартинов

Жељко Огризовић

Јелена Додић

Пословник о раду Савета родитеља