1) Милан Плећаш – председник Школског одбора

2) Мирјана Ђукић

3) Дарко Јанковић

4) Нада Дангубић

5) Оливера Пантовић

6) Нада Рађеновић

7) Марија Кусић

8) Радова Бајатовић

9) Дејана Ковачевић