Милан Плећаш – Председник Школског одбора

Никола Белевић

Милица Мажић

Дејана Ковачевић

Нада Дангубић

Александра Ковачев

Мирјана Ђукић

Дарко Јанковић

Кусић Марија