Школска 2023/2024. година

7-1

  1. Вишња Новковић
  2. Хелена Ивановић, заменик председника

8-1

  1. Лазар Крчмар, председник
  2. Елена Марић

8-2

  1. Петра Божић, записничар
  2. Василије Шарић

Ученички парламент води Биљана Баранашић, педагог школе.

Пословник о раду ученичког парламента