Школска 2022/2023. година

7-1   1. Лазар Крчмар, записничар 2. Елена Марић  7-2   1. Петра Божић 2. Василије Шарић
8-1   1. Виолета Јелић, заменик 2. Дуња Недељков, председник  8-2   1. Душан Велемиров 2. Милијана Огризовић

Ученички парламент води Биљана Баранашић, педагог школе.

Пословник о раду ученичког парламента