Директор: Јелена Вишњић
Педагог: Биљана Баранашић
Библиотекар: Оливера Пантовић

Професори и наставници у разредној настави:

 1. Биљана Тинтор, професор разредне наставе
 2. Радомир Миловић, професор разредне наставе
 3. Загорка Кричковић, професор разредне наставе
 4. Милица Мажић, професор разредне наставе
 5. Нада Дангубић, професор разредне наставе

Наставници и професори предметне наставе:

 1. Драгана Шмуговић, професор српског језика
 2. Оливера Пантовић, професор српског језика
 3. Галина Вујачић, професор руског језика
 4. Миљана Дробњак, наставник руског језика
 5. Горан Миљанић, професор историје
 6. Ружица Јелић, професор географије
 7. Драгана Копривица, професор хемије
 8. Анамарија Фејса Хесе, професор биологије
 9. Дамир Попов, наставник техничког образовања
 10. Ненад Миловић, професор физичког васпитања
 11. Милош Бјелица, професор физичког васпитања
 12. Данијела Богуновић, професор ликовне културе
 13. Силвија Вулановић, професор ликовне културе
 14. Дајана Ковачевић, професор енглеског језика
 15. Мирела Рахман, професор енглеског језика
 16. Владимир Мицић, професор информатике
 17. Александра Павловић, професор математике
 18. Драгана Веселиновић, наставник математике
 19. Љиљана Сенћански, професор музичке културе
 20. Александра Ковачевић, професор музичке културе
 21. Вера Тубић, вероучитељка

Секретар: Зоран Војводић
Координатор рачуноводствених и финансијских послова: Љиљана Гузина
Домар-мајстор одржавања: Владимир Лазовић

Помоћно особље:

 1. Нада Рађеновић
 2. Блаженка Новокмет
 3. Бранислава Јанковић
 4. Драгана Бачић
 5. Јадранка Миланко
 6. Ивана Опачић
 7. Ђура Рађеновић
 8. Никола Белевић
 9. Зора Миљковић
 10. Смиљана Миљић

Сервирка: Драгица Маринков