Директор школе
Јелена Вишњић

Наставно особље
Смиљна Теофанов наставник српског језика
Оливера Пантовић наставник српског језика
Галина Вујачић наставник руског језика
Дајана Ковачевић наставник енглеског језика
Горан Миљанић наставник историје
Ружица Јелић наставник географије
Драгана Копривица наставник хемије
Анамарија Фејса Хеси наставник биологије
Александра Павловић наставник математике
Драгана Веселиновић наставник математике
Дамир Попов наставник технике и технологије
Ненад Миловић наставник физичког васпитања
Милош Бјелица наставник физичког васпитања
Љиљана Сенћански наставник музичке културе
Данијела Богуновић наставник ликовне културе
Миљана Дробњак наставник руског језика
Владимир Мицић наставник информатике
Александра Ковачевић наставник музичке културе
Силвија Вулановић наставник ликовне културе
Мирела Рахман наставник енглеског језика
Вера Тубић наставник православног катихизиса
Милица Мажић наставник разредне наставе
Нада Дангубић наставник разредне наставе
Загорка Кричковић наставник разредне наставе
Радомир Миловић наставник разредне наставе
Биљана Тинтор наставник разредне наставе
Александра Елесин наставник разредне наставе

Ненаставно особље
Зоран Војводић секретар
Љиљана Гузина шеф рачуноводства
Биљана Баранашић педагог
Јелена Бубања административни радик
Драгана Бачић техничко особље
Бранислава Јанковић техничко особље
Блаженка Новокмет техничко особље
Јадранка Миланко техничко особље
Зора Миљковић техничко особље
Нада Рађеновић техничко особље
Никола Белић техничко особље
Ђуро Рађеновић техничко особље
Ивана Опачић техничко особље
Смиља Миљић техничко особље
Драгица Маринков техничко особље/сервирка
Владимир Лазовић домар/мајскор одржавања